Ratowanie projektu

Oferujemy specjalistyczną pomoc w ratowaniu zagrożonych projektów informatycznych.
Głównym celem jest szybkie przejęcie i kontynuowanie projektu, którego termin realizacji jest opóźniony z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego wykonawcy.
Przejmujmy wszystkie elementy projektu wdrażając specjalnie procedury na tę sytuację. Jeżeli zachodzi potrzeba, nasz zespół pracuje nad projektem aż do oczekiwanego rezultatu klienta.

  • stworzenie nowego harmonogramu prac
  • natychmiastowe przystąpienie do prac
  • gotowe i sprawdzone procesy zarządzania sytuacjami krytycznymi w projektach z branzy IT
  • dedykowany zespół dostępny 24/7

Kontakt

Pozostała oferta